OBVLADAMO VERTIKALO!

Kakovostne storitve so naš cilj in zakonska obveznost!

V našem podjetju razumemo kakovost kot sklop aktivnosti, ki povezane v celoto s svojim sinergističnim delovanjem zagotavljajo visok nivo kakovosti storitev, zadovoljstvo zaposlenih, predvsem pa naročnika. Med omenjenimi aktivnostmi mislimo predvsem na kakovost v klasičnem smislu, varstvo okolja ter varnost in zdravje pri delu.

Okolju prijazno podjetje

Že samo obnavljanje obstoječe stavbe je okolju prijazna odločitev. Ne samo da se izognete gradnji na neokrnjenih tleh, poleg tega tudi uporabljate že obstoječo infrastrukturo, kot so ceste, vodni in odtočni kanali, električno omrežje itd. V našem podjetju se zavedamo, da le okolju prijazno podjetje predstavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi, kar pa je možno le ob upoštevanju okoljskih standardov. Tako mi in vi naredimo nekaj za lepši jutri.ri.